Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hét lépés a pozitív gondolkodástól a pozitív életig

2009.02.241. Pozitív gondolkodás
Felismerni, hogy minden jól van, ahogy van, mert minden engem szolgál és
nekem nyújt segítséget. Figyelmesen és kitartóan végigmenni az életúton.
Teljes bizalommal, jó humorral, oldottan tenni, amit tenni kell. Hálatelt
szívvel felismerni a látszat mögötti valóságot, és biztonságban élni a lét
teljességében.

2. Pozitív érzés
Nyíltan és õszintén olyannak elfogadni az embereket, amilyennek megismertük
õket. Bizalommal viseltetni érzéseink iránt, és ismerni értékeinket, a
teljességben élni. Az életet csak szemlélni, de nem ítélni, nagy
szeretettel hagyni, hogy az történjen, aminek meg kell történnie.

3. Pozitív akarat
Akarnunk kell tanulni és megérteni, megbocsátani és helyesen cselekedni.
Azt kell akarnunk, amit tennünk kell! Meg kell hallanunk, mit akar az élet,
és saját akaratunkat el kell engedni, és hagyni, hogy az Õ akarata
beteljesüljön!

4. Pozitív beszéd
Meg kell tanulnunk, hogyan fejezzük ki magunkat világosan, és véget kell
vetnünk a szavak inflálódásának. Meg kell tanulni, hogy kéretlenül senkinek
ne adjunk tanácsot, és hallgatni is meg kell tanulni. Szavaink és
cselekedeteink legyenek õszinték, bátorítsunk és vigasztaljunk, mondjunk
köszönetet és áldást.

5. Pozitív cselekvés
Megfontoltan, jó érzékkel és körültekintõen cselekedjünk. Legyünk
szeretetteljesek, konstruktívak és segítõkészek. Legyünk tekintettel
másokra, legyünk megbízhatóak és állhatatosak, függetlenül mások
elvárásától. Legyünk felelõsségteljesek és öntudatosak mindenben, amit
teszünk. Tanuljunk meg adni és kapni, és a "belsõ vezetõre" hallgatva a
megfelelõ pillanatban azt tenni, amit kell. Tudatosan és mértékkel a
legmegfelelõbbet fogyasztani. Örömmel és szabadon elfogadni és méltányolni
mások szabadságát.

6. Pozitív tudat
Az igazság és a valóság felismerésével éljünk önzetlen, harmonikus életet.
Rendszeresen vonuljunk vissza magányunkba, és szakítsunk idõt az imára és a
meditációra. Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé. Ismerjük fel a
pillanatnyi helyzetet, és éljünk értelmes életet.

7. Pozitív élet
A szellemi törvények figyelembevételével gondtalanul és higgadtan éljük az
életünket, azzal a felismeréssel, hogy minden mind-egy. Ápoljuk harmonikus
kapcsolatainkat, és örüljünk a legkisebb dolognak is. Örüljünk, hogy élünk,
de legyünk készen bármely pillanatban a távozásra. Ameddig itt
tartózkodunk, addig éljünk tisztességes, mintaszerû, egészséges életet.
Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé, ismerjük fel Istent
mindenben, és minden pillanatot tudatosan és hálatelt szívvel éljünk meg.